Verlof

Het in bezit hebben van een verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen (in de volksmond een wapenvergunning) is niet noodzakelijk om lid te kunnen worden van de schietvereniging.

Voor hen geldt dat zij het eerste jaar van hun lidmaatschap met de verenigingswapens dienen te schieten en tenzij anders bepaald altijd onder begeleiding.

Munitie is tegen de geldende prijzen bij de vereniging verkrijgbaar. Overgebleven munitie dient direct na afloop te worden ingeleverd.

Het spreekt voorzich dat zij die al een verlof hebben lid kunnen worden van onze vereniging en met hun eigen wapens en munitie kunnen schieten.

Om in aanmerking te komen voor een “verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen” dient u aan de volgende eisen te voldoen:

� De leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

� Minimaal 1 jaar lid zijn van een schietsport vereniging (exclusief � jaar aspirant lidmaatschap).

� 1 jaar voorafgaand van uw verzoek voldoende schietbeurten in uw register hebben staan.

� Het bestuur bepaalt of u voldoende vaardigheden bezit in het omgaan met diverse soorten wapens en op de    hoogte bent van alle regels met de betrekking op veiligheid.

Wilt u meer informatie over een “verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen” dan kunt u contact op te nemen met de schietvereniging.

Belangrijk

Een V.O.G en/of KNSA lidmaatschap garandeert niet altijd dat een aanvraag tot voorhanden hebben van een vuurwapen door bijzondere wetten worden gehonoreerd. Het verleden van de aanvrager is mede bepalend.