Informatie

Lid worden

Om lid te worden van de vereniging is essentieel dat men:

* Interesse heeft in de schietsport.

* Niet in aanraking is geweest met de justitie i.v.m. een misdrijf.

* Geen strafblad mag hebben.

* Een gemeentelijke verklaring omtrent het gedrag dient te overleggen tbv de K.N.S.A.

* Een verzoek indient tot lidmaatschap van de vereniging.

* Ook lid te worden van de KNSA.

Bij het indienen van een verzoek tot lidmaatschap wordt u verder geholpen met het gezamenlijk invullen van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G).

De formulieren worden door het bestuur samen met u ingevuld, voorzien van stempels en handtekeningen. Vervolgens levert u het formulier in bij uw gemeente.

Na ontvangst sturen wij uw V.O.G samen met een verzoek tot lidmaatschap naar de K.N.S.A.

Alle aspirant leden passeren een ballotage commissie waarbij het definitieve lidmaatschap eventueel kan worden ontzegt.

Lidmaatschap opzeggen


Bij het beeindigen van het lidmaatschap dient u de volgende spelregels in acht te nemen:

* Dat het lidmaatschap is aangeven voor een onbepaalde tijd. Elk seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

* Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het jaar.

* Contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar.

* Daar de contributie vervaldag op 15 december van een kalenderjaar is gesteld dienen opzeggingen uiterlijk op 15 november van een kalenderjaar bij het bestuur binnen zijn.

* Opzegging moet schriftelijk worden opgegeven aan de secretaris (ledenadministratie).

Per aangetekende brief naar ondertaand adres:

De Wedstrijdschutters

T.a.v. Secretaris

Meeuwdonk 63

5467 AK Veghel

Opzegging van het lidmaatschap van Schietsportvereniging De Wedstrijdschutters kan alleen maar schriftelijk zoals omschreven staat in de statuten. Conform: de Wet van Dam.