Veiligheid

In de schietsport gaat veiligheid boven alles. Leef daarom de volgende regels ten alle tijden na:

� Behandel een vuurwapen altijd alsof het geladen is.

� Richt uw vuurwapen altijd richting de schietbaan, ook als u deze neerlegt.

� Speel nooit met een vuurwapen, het is geen speelgoed.

� Maak altijd gebruik van gehoor- en oogbescherming.

� Als u uw vuurwapen niet gebruikt zorg er dan voor dat deze niet is geladen en het magazijn leeg is.

� Laat uw vuurwapen nooit onbeheerd ergens achter.

� Bewaar uw vuurwapen en munitie altijd apart op een goed beveiligde en afgesloten plaats.

� Behoudens ontheffing dan wel speciale toestemming van de afdeling bijzondere wetten is het verboden om    “andere soorten” munitie of delen van munitie te bezitten dan die welk op uw verlof is/zijn vermeld.

� Het zonder verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen een ieder verboden munitie of delen van munitie te    bezitten.

� Combineer het schieten nooit met alcohol of drugs. Ook sommige medicijnen kunnen uw alertheid verminderen.

� Meer informatie kunt u vinden in de politie brochure wapensveiligheid.